CF Halden 3 januar 2019

Emom x 6

  • 3-5 strikte pull-up (3 sek negativ fase)

Emom x 6

  • 30 sek strikte toes to bar

12 min Amrap

  • 8 Squat Clean (60/45kg)
  • 12 Box jump
  • 16 DB snatch

10 min Amrap

  • 40 Double under
  • 20 Wall Ball
  • 10 T2B

8 deltakere

Mer info… Fokus på den negative fasen i pull-up økten, uten kipp upp. For strikte T2B gjelder det å være helt still og henge loddrett før man begynner på en strikt T2B, Dvs å ikke ta minste sats med en kipp i startfasen. startfasen skal være 100% kontrollert…