WOD: Mandag 26 februar

Nytt forsøk på 18.1

20 min Amrap

  • 8 T2B
  • 10 DB Clean & Jerk 22,5 kg
  • 14 cal row

Resultatet ble nå 290 reps