Andre forsøk på open 18.1

20 min Amrap

  • 8 T2B
  • 10 Single DB Clean & Jerk (22,5kg)
  • 14 cal row

Resultat: 290 reps (9 runder + 2 T2B)